(ភ្នំពេញ)៖ ខេមរសហព័ន្ធតេក្វាន់ដូ ថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧកញ៉ា លាង ឃុន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង គ្រុប ដែលបានផ្តល់ថវិកាចំនួន២០,០០០ដុល្លារ

សម្រាប់ឧបត្ថម្ភគាំទ្រ ដល់សកម្មភាពរបស់ ខេមរសហព័ន្ធតេក្វាន់ដូអាណត្តិទី៦ (២០២០-២០២៥)។

សូមជម្រាបថា អ្នកឧកញ៉ា លាង ឃុន ត្រូវបានជ្រើសតាំងជា «បរិបាល ខេមរសហព័ន្ធតេក្វាន់ដូ ពិភពលោក» កាលពីពេលថ្មីៗនេះ៕